Jákobův zápas

13. října 2018 v 17:52 | Grizly |  Kázání
Milí Kristovi přátelé,

už jste někdy prožívali velký strach ze situace, která vás mohla ohrozit? Nebo třeba jste měli strach z někoho, kdo vás mohl ohrozit? Asi kdo ne. Bible je realistická kniha plná poučných příběhů, které mohou promlouvat do našeho života i strachů. Dnešní příběh je zapsán v 32. kapitole první knihy Bible, Genesis.

Asi uhodnete, že jde o známý a velmi silný příběh o Jákobovi a jeho zápasu s Bohem nebo chcete-li, s jeho strachem a nebo s andělem Božím. Jákob si zpočátku ani tuto okolnost neuvědomoval, prostě k němu někdo náhle ze tmy přistoupil a on s ním začal bojovat. Je to takové přepadení a v moderním kontextu bychom to mohli označit za sebeobranu.

Vraťme se ale trochu nazpět. Naše dnešní vyprávění je součástí velkého příběhu Praotců Izraele a zejména toho velkého příběhu Jákoba a Ezaua. Známý příběh o tom, jak Jákob vyměnil s Ezauem prvorozenství za čočkovou haši. Asi měl fakt velký hlad. A navíc Ezauovi o Boží věci moc nešlo. Teprve později pochopil, jak vážná situace je. A když jeho otec byl takříkajíc na smrtelné posteli a měl mu svěřit odkaz a také požehnání, znovu jej Jákob přelstil. Už víme, že zápas dvou bratrů je v kontextu většího rodinného podniku, kde řada věcí nejde vůbec ideálně. Vlastně to má ke zdravým vztahům daleko. Když tedy Izák předá požehnání prvorozeného místo Ezauvi Jákobovi, Ezau se to doví a chce svého bratra zabít. Jákob tedy musí utéct do země svých předků. Do země, odkud si kdysi odvedl jeho otec Izák svou ženu Rebeku. A setkává se s Rebečinným bratrem Lábanem. O tom jsme již slyšeli v minulém kázání před týdnem. Nyní se vrací se dvěma ženami, velkým majetkem a svými dětmi zpět do své vlasti. Lában ho pronásledoval, protože se podle jeho slov ani nezmínil o tom, že chce odejít. A tak po více než 20 letech utíká zpět do země svého otce a matky. Musí se tam potkat se svým bratrem, kterého podvedl a který ho chtěl zabít.
A to má svého strýčka skrblíka v patách. Trochu svízelná situace. Těžko si představíme větší thriller. Kdyby nebyl na jeho straně Bůh, kdo ví, jak by to celé dopadlo. Ve 32. kapitole ale už víme, že se se strýčkem potká a vše dává do pořádku. Kdyby nebylo Božího zásahu a kdyby si Pán Bůh s Lábanem ve snu nepromluvil a neřekl mu více než jasně, ať si na Jákoba nedovoluje, kdo ví, jak by to dopadlo. Nic na tom, že Jákobova druhá žena ukradla tatínkovi domácí modly. Modly do nepohody. Měla strach z toho, že by je táta našel. A nebo si chtěla ponechat zadní vrátka. Prostě jedna velká šťastná rodina. Naštěstí ani její muž Jákob ani její otec Lában nic nenajdou, a tak vše proběhne pokojně. Uzavřou spolu smlouvu, a tak se již Jákob nemusí obávat Lábana. A Ráchel je v bezpečí.

Ale je tu ještě druhá hrozba. A tou je Ezau, Jákobův bratr. Ten je se čtyřmi sty ozbrojenci již na cestě. A tak není divu, že se Jákob bojí a říká si, jak tohle všechno skončí. Ze strachu rozdělí své lidi, majetek i rodinu na jednotlivé části a posílá je napřed. Sám zůstává vzadu a raději obětuje druhé než sebe.

A to je právě vstup do našeho dnešního minipříběhu o zápasu Jákoba s Bohem, nebo chcete-li jeho strachem a nebo trochu opatrněji s andělem. Ne že by to zpočátku tušil. Milí Kristovi přátelé, už jste někdy měli fakt velký strach, který vás přemáhal? Už jste někdy zápasili s někým či něčím a bylo to fakt těžké? Kdo by ne, že?

Od 22. verše se dočítáme o velmi pozoruhodném souboji, který po vnější stránce připomíná scénu sebeobrany z youtube. Zajímalo by mě, jak to muselo v reálu vypadat. I když, pokud by to byl černobílý film a nebylo by to točeno kamerou s nočním viděním, asi by to byl boj černochů v tunelu. Moc bychom toho neviděli, proto je lepší, když si o tom přečteme.

(Čti SNC Gen 32,22-33)

Pozoruhodné. Tento příběh je prošpikovaný symboly a skrývá vykladačům velmi zajímavou látku, která je po staletí velmi zajímavým tématem a může navíc promluvit do situace většiny z nás.

Dovolte mi zaměřit se na několik detailů, které mě oslovily. Veberu jen 3 a zbytek nechám na vás a na rozhovory u kávy. Nedělám si ani v nejmenším patent na rozum a neříkám, že budu vyčerpávající. Příběh mě osobně velmi oslovil a jak se říká, pohltil.

Za prvé, jitřenka. Symbol. Biblické téma. Hlubina. Jitřní hvězda. Zajímavé a v kontextu dnešního příběhu je to určitým způsobem časový údaj. Anděl se podívá na hodinky a vidí, že už pomalu svítá. No, už abych šel. To je hodin. Anděl viděl, že Jákob není snadný soupeř, a tak ho chce nechat být a odejít. Text je velmi lakonický, říká jen, že síly byly vyrovnané a že spolu zápasili do úsvitu. Kdybychom chtěli vidět symbolickou hloubku starozákonního textu, uvědomíme si, že celý Jákobův život byl jedním zápasem. Neměl to opravdu jednoduché. Proto jeho souboj připomíná jeho vnitřní zápas. Jeho vnitřní přeměnu. Přemenu křiváka v přímáka. Člověka úskočného a lstivého, moderněji vychcaného v člověka přímého, muže Božího. Než se měl Jákob vrátit domů a vést svůj lid a stát se Otcem Izraele, Bůh ho vyzkouší a chce vidět, zda se za těch 20 let změnil. Trochu nám to připomíná pozdější starozákonní příběh o Mojžíšovi. Zkrátka změna lidského srdce se neděje rychle, ale někdy to fakt trvá třeba i léta. A nejde to urychlit. Jákob musel zakusit stejnou medicínu, jakou ordinoval druhým. A v tom byl užitečný jeho strýček skrblík Lában. Dal mu dost do těla. A teď na jitřence vidíme, že čas Božích hodin se zastavil. A Bůh říká: dost. Stačí. Vidím, že jsi někdo jiný. Z novozákonního hlediska vidíme v Jitřence Krista. Pouze vírou v něj člověk dochází spravedlnosti. Spravedlnost, kterou si nemohu zasloužit. A pouze a jen skrze něj může dojít vykoupení. Tedy v Božích očích. V Božích očích nachází Jákob přízeň. Bůh ho má rád a nemusí mu to Jákob dokazovat. A teď je připraven vejít a stát se sám praotcem.

A to se již dostáváme k druhému symbolu či detailu. A tím není nic menšího než kyčelní kloub. Jákobův kyčelní kloub. Anděl ho zraní na citlivém místě. Z pohledu příběhu je to funkční. Anděl už musí jít. A tak ho kopne. Ale z Božího hlediska je Jákob poznamenán. Každé setkání s Bohem člověka poznamená. Když si vzpomeneme na Ježíšův zápas v zahradě Getsemane, tak mu teče krev. Je to bytostný zápas o vlastní existenci a vnitřní zápas: stojí mi to za to? Stojí mi lidstvo za to, abych zemřel? V Jákobově případě je to zranění. Trochu nám připomíná Pavlův osten, který mu sám Bůh dal a nechal, aby mu připomněl, kým je. Kdybychom takových ostnů neměli, mohli bychom podlehnout představě, že to zvládneme sami. Ale opak je pravdou. Na každém kroku vidíme, že to Jákob, ač sebeschopnější zemědělec a manažer, nemůže zvládnout sám. Vidíme velké chyby ve výchově a ve vztazích. Trochu nám to může připomenout naše životy. Pokud ovšem nejste dokonalí. Já nejsem. Ani Jákob není žádný ideál, a aby nezpychl, dostane tečku. Anděl ho kopne do zadku a už musí kulhat. A asi nadosmrti. Pavel se modlí, aby ten osten Pán Bůh odňal, ale tůdlaj. Neodejme. A nadosmrti s tím musí žít. I my můžeme a máme žít s naší slabostí, aby se na ní a v ní mohla projevit Boží síla. A ona se projeví. A v Jákobově setkání vidíme, že to nakonec v jeho slabosti Boží milost zvládne. Když se potkává s Ezauem, už to není starý lstivý Jákob, ale je to někdo úplně jiný. A už to není starý Ezau, ale jeho bratr je v Boží milosti také někým jiným. Nemstí se, odpouští. Nesoudí, přijímá bratra s otevřenou náručí.

A konečně zatřetí, je to změna jména. Ve staroorientálním světě jména hodně znamenala. Jákob znamená úskočný nebo také bychom mohli říct moderně podrazák. My na to nejsme zvyklí. Slovy Pulp fiction, hlavní postavy. Když Butch sedí v taxiku a zpovídá ho Esmeralda villa Lobos, Butch jí odpovídá: já jsem Američan, naše jména "nic" neznamenaj. :) Ale ta biblická ano. Z Jákoba podrazáka se stává Izrael - Bůh zápasí. Protože Jákob zápasil s druhými lidmi a i s Bohem - a dodejme - obstál, proto se již nebude nazývat Jákob, ale Izrael. Protože za něho zápasí Bůh. To vidíme v mnoha oblastech jeho života. Z Jákoba, jehož jméno znamenalo Uchvatitel, se stal Izrael, protože byl uchvácen Bohem a Jeho milostí. Jeho život již není stejný. Když se potkáme s Bohem tváří v tvář, již nejsme a ani nemůžeme být stejní. Jestli znáte ten film Space Cowboys, Vesmírní kovbojové... když startuje raketa, Gene to komentuje, že vesmír již nikdy nebude stejný (universe will neber be the same). Možná vesmír naše setkání s Bohem nezmění, ale každopádně změní nás samotné. A tak to bylo i s Jákobem - Izraelem. Proto má i jiné jméno. Milý příteli, už ses potkal s Bohem? Pokud ne, smiř se s Ním ještě dnes. Pokud jsi Boha potkal ve svém životě, kdy naposledy jsi s ním strávil čas a poděkoval mu za změnu, kterou ve tvém životě udělal? A pokud je to již dávno, je čas se vrátit domů a vystavit se Jeho proměňujícímu vlivu. Pokud s Bohem trávíš čas pravidelně, neboj se ani dnes Boha poprosit o další setkání. Nikdo z nás nejsme dokončeným dílem a potřebujeme dál proměňovat Boží milostí. A pokud máš strach ze situace, která je před Tebou. Možná jsi již dlouho v nějakém stereotypu, třeba je to práce, třeba dlouho přešlapuješ na místě, třeba je to nějaký návyk, který nepotřebuješ a nebo je to naopak odvaha k vykročení, neboj se Boha požádat o setkání.

Nechám už pokud a možná... Náš příběh končí dobře. Jákob je navždy poznamenán Božím setkáním. Místo toho, aby šel vzadu a schovával se za svou rodinu, jde vpředu a vede svou rodinu domů. Jákob se potkává se svým bratrem. A ten ho dojetím obejme. Není to už stejný Jákob, ale je to pokorný Izrael, který se klaní až k zemi a je Bohu vděčný, že se již nemusí bratra bát, protože si uvědomil, že bojoval s Bohem, setkal se s ním, a zůstal naživu. Je navždy poznamenán Boží milostí.

Přeji nám všem, abychom si byli takových situací v životě vedomí a dokázali překonávat naše strachy ze situací a z lidí. Já takové lidi a situace mám a znám. A tento příběh mě učí více spoléhat na Hospodina. Více důvěřovat Kristu. A nebát se vykročit přes Jabok domů. Přeji nám všem pěknou neděli a hodně Božího požehnání. Amen.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Z čeho máte největší strach?

Ze smrti 7.8% (26)
Ze života 6% (20)
Z žen 7.2% (24)
Z mužů 5.4% (18)
Z Boha 4.2% (14)
Ze ztráty kontroly 5.7% (19)
Z nedostatku peněz 4.8% (16)
Ze ztráty blízkého 5.7% (19)
Z nemoci 6.3% (21)
Že mě vyhodí z práce 5.1% (17)
Ze školy 5.4% (18)
Z šikany 3.9% (13)
Ze zvířat 4.5% (15)
Ze zvířat 5.4% (18)
Ze zvířat 4.8% (16)
Z autorit 4.8% (16)
Ze zodpovědnosti 4.2% (14)
Z totality 3.6% (12)
Z pravdy 5.4% (18)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama