Říjen 2011

Fp 4 Jste mou radostí a slávou

8. října 2011 v 21:10 | Grizly |  Kázání

FC (Stav člověka)
Svědectví křesťanů, kteří žijí hůře než nevěřící, není věrohodné
Náš hřích zatemňuje svědectví evangelia ve světě, když vydáváme počet z víry, kterou máme v Kristu před druhými v našem okolí.

Okolnosti
Křesťané ve Filipech nejsou jednotní a to ohrožuje jejich svědectví před světem. Mají starosti o Pavla (ten je ve vězení) a z pronásledování. Pavel je ujišťuje o Boží věrnosti a vybízí k jednotě, radosti z Boha a modlitbám. Důsledkem je Boží pokoj ve společenství i v srdcích křesťanů.

To se vztahuje i na nás. Také křesťané mohou být nejednotní, každý může mít jinou představu o tom, co to znamená následovat Krista. Navíc rozdělení ohrožuje svědectví o Kristu světu. Sobectví a individualismus ničí církev. Je třeba vybídnout k následování a důslednosti ve víře. Je třeba povzbudit k radosti z Boha a ujistit o věrnosti Boží, když jej Krista následujeme.

Hlavní myšlenka
Proč máme stát pevně? Protože jsme učedníci JK. Co to znamená? 1. Být zajedno v Pánu. 2. Radovat se v Pánu. 3. Přemýšlet o dobru a následovat dobré příklady. Když to činíme, pokoj Boží je s námi. Když stojíme pevně v Pánu, pokoj Boží je s námi.

Aplikace
Stůjte pevně: buďte zajedno, radujte se v Pánu vždycky, přemýšlejte..., co jste se naučili, to čiňte

Vysvětlit pojmy
Pokoj Boží
Radost nezávisí na vnějších okolnostech
Učednictví