Březen 2011

Samsonova svatba

13. března 2011 v 1:27 | Grizly |  KázáníSoudců 14 Samsonova svatba

O. Úvod
Milí Kristovi přátelé, na minulé bohoslužbě jsme mluvili o Gedeonovi. V našem cyklu o Soudcích jsme nejprve mluvili o Debóře a Bárakovi, kteří porazili Kenaance. Bůh si povolává zvláštní postavu - tzv. soudce, který uposlechne Boží slovo a zachrání Izrael před nepřítelem.
Na něj navazující příběh o Gedeonovi byl v základní charakteristice stejný, v některých rysech ale odlišný. Gedeon měl námitky proti Božímu povolání. Boží posel ale nesrazil Gedeona na kolena, ale jeho námitky vyslechl a přitakal jim. Pak Gedeona v jeho síle povolal k boji. Příběh měl ilustrovat, jak lidská odvaha dokáže spolu s Boží mocí porazit nepřátele. Šlo o lidskou sílu vzdoru proti bezpráví a zlu. Nepřítelem byli Midjánci.
V dnešním zamyšlení bude řeč o jiném historickém nepříteli Izraele. Tímto nepřítelem jsou Pelištejci. Nebude řeč o lidské síle, ale o Boží síle. Tato nadpřirozená síla je dána člověku, aby s ní porazil nepřítele. Už jste pochopili, že se jedná o Samsona, navíc je to všude napsáno. Samson se dokonce utká se lvem a nakonec Bohem darovanou silou zboří pohanský chrám s mnoha Pelištejci. Co je na tomto příběhu zvláštní... Bůh si připravuje svého soudce ještě před jeho narozením. Rodiče Samsona, stejně jako rodiče Ježíše nebo Jana Křtitele, dostanou na srozuměnou, že nepůjde o obyčejné dítě. Jejich dítě bude zachráncem Božího lidu. Je to úžasné starozákonní dvojče novozákonního příběhu o Ježíšovi. V obou příbězích vystupuje Boží posel, který se nejprve ukazuje ženě, mamince dítěte. Pak se ukazuje a mluví i s otcem. Rodiče v obou případech uposlechnou Božího slova. Toto dítě má zvláštní rysy. Samson je tzv. Nazír, což značí zvláštní Boží vyvolení. Stejně tak je to s Ježíšem. Ten se má stát Mesijášem, tedy zvláštního druhu králem. Proto do značné míry můžeme tento starozákonní portrét Samsona chápat jako předstupeň toho Ježíšova.
Napadlo mě ještě jiné srovnání. V kinech běží v současné době krásná pohádka. Kdo jste viděli pohádku Na vlásku? Princezna byla unesena čarodějnicí. Její rodiče ji oplakávali a každý rok vypouštěly lampiony a nechaly ji hledat široko daleko, ale nemohly ji nalézt. Princezna měla krásné a zářivé dlouhé vlasy, které měly léčivé schopnosti. Nakonec své vlasy a jejich obdivuhodnou sílu ztratila. Její slzy ale probudily v život jejího přítele. Pokud jste pohádku neviděli, velmi ji doporučuji.