Prosinec 2010

Až se ukáže 1. Janova 3,1-12

11. prosince 2010 v 23:55 | Grizly |  Kázání
Poutníci za Bohem

Milí Kristovi přátelé,
Dovolte mi použít pro dnešní zamyšlení obraz.
Život je cesta. Někdy vede přes místa, která známe. To nám jde většinou dobře. Často je ale vedena přes neznámá místa. Např. cesta vede lesem. Záleží na tom, kam jdeme. Když jdeme špatně, skončíme na špatném místě. Buď vyjdeme tam, kde bychom nechtěli vyjít. Nebo, pokud je les dostatečně hluboký a velký, ztratíme se. Obě možnosti jsou nežádoucí. Proto je nutné a žádoucí znát cestu. Jak ale poznáme správnou cestu životem? Když cestuji lesem nebo někam jdu v neznámém prostředí, pomáhají mi tyto tři věci.

les


Znám nebo zjišťuji svou polohu. Při tom používám mapu. Mapa mi umožňuje odhadnout terén, najít známá místa a podle nich se zorientovat. Navíc mi ukazuje, kudy mám jít, kde odbočit, čemu se vyhnout a čeho si všímat. Jsou však lidé, co mapy nepotřebují. Mají výborný orientační smysl a vždycky vědí, kudy a jak jít. Pak jsou lidé, co si o sobě myslí, že mají bezvadnou orientaci, ale bloudí. Nevím jak jste na tom vy, já bloudím často, a proto si uvědomuji, že jsem bez mapy bezradný. Možná si říkáte, jak tohle povídání souvisí s dnešním textem a v čem nám to pomůže. Mám naději, že pokud to není jasné doposud, bude to jasné po následující větě. Bible je speciální druh mapy. Boží zjevené slovo je duchovní mapou našeho života. Je však mnoho lidí, kteří bloudí, protože ji nepoužívají. Abychom nebloudili životem, je důležité ji používat. Ještě, aby to nebylo málo, jsou mapy různého měřítka a velikostí. Jsou mapy příruční a nástěnné. Takže je důležité, abychom měli mapu, která nám vyhovuje a takovou, kterou umíme číst. Co je také důležité, musíme umět číst z mapy, jinak nám nebude k ničemu.

mapaKonec světa

1. prosince 2010 v 21:42 | Grizly |  Kázání
lastjudg


Kázání Daniel 7-12 (kapitola 7) Danielova vidění
Tři apokalyptické vize a modlitba Daniela (7-12)

První vize Syna Člověka (kapitola 7)

Pozadí 7,1 a úvod
Když si povídám s lidmi, zaznamenávám v zásadě tři druhy výpovědí. Jedni jsou spokojení a jsou vděční za to, že žijí a nemůžou si na nic stěžovat. Těch je popravdě málo, ale jsou tací. Druhá skupina lidí je opačného ražení a často neumí nic jiného, než si od rána do večera stěžovat, jak je to hrozné. Ať už je to manželství, rodina, přátelé, škola, práce, zdraví... ať se dotknete jakéhokoliv tématu, všechno je černé. A třetí skupina je někde mezi. Ať už patříte ke kterékoliv skupině, má vám dnešní text co říct. Pokud ale patříte k lidem, co procházejí těžkostmi a trápeními, může k vám nasledující téma promluvit velmi silně. To je totiž přesně situace čtenářů našeho dnešního textu. Jsme v době ekonomické nestability, mnoho lidí ztrácí práci nebo ji naopak nemůžou najít. Pokud ji nemají ani neztrácí, pracovní podmínky se zhoršují, ať už je to finančně, sociálně nebo jinak. Málo kdo dnes by řekl, že situace je velmi příznivá. Zkusme alespoň na následujících dvacet až třicet minut odhlédnout od našich trápení a těžkostí a zamysleme se spolu nad naším tématem a textem.

Po předchozích setkáních nad knihou Daniel se dostáváme k nejdůležitější kapitole celé knihy Daniel. Budeme mluvit o vidění posledních věcí v 7. kapitole Daniela. Protože je ale toto téma náročnější, dovolte mi na úvod udělat několik poznámek a vytyčit směr našeho putování.

  1. Bible a dokonce sám Pán Ježíši se zásadně brání vypočítávání doby konce světa. Sám Ježíš řekl, nikdo nezná dne ani hodiny, jen Otec v nebesích. Proto neočekávejte, že dostanete odpověď na otázku, kdy to už přijde.
  2. Vyvarujeme se extrémům, budeme sen číst především očima dějin a událostí, co se staly. Můžete se totiž setkat s mnoha přehnanými výklady, které opouštějí historický a biblický rámec a pouští se daleko na otevřené moře spekulací a to obvykle dopadá hodně špatně. Pokud se dotkneme budoucnosti, zůstaneme pevnýma nohama na zemi a nebudeme opouštět biblické souvislosti, které dobře známe.
  3. Vidění je zasezeno podle nejlepšího posouzení do 2. století před Kristem, text musel být sepsán mezi roky 167 a 163, kdy Židé procházeli tvrdým útlakem od Syrské Seleukovské dynastie. Za krále Antiocha IV. Epifana byl znesvěcen chrám a židovství bylo vystaveno tvrdému útlaku. Osvobození od tohoto tlaku si Židé připomínají během svátků světel, Chanuky, který se letos slaví 1.-9. prosince. Židé si při tomto svátku zapalují svíčky, jako my dnes jsme zažehli první adventní svíci.
  4. 7. kapitola obsahuje zvláště v době adventní pozoruhodný průhled k majestátu druhého příchodu Ježíše Krista, zvláště, když si postupně jako církev uvědomujeme Kristův první příchod do světa jako člověk. Tím spíš je to apel, abychom nezapomněli, že žijeme v době mezi prvním a druhým příchodem a nezapomněli na to, že Ježíš přijde po druhé jako soudce a bude soudit tento svět.
  5. 7. kapitola je líčena jako vidění Syna Člověka a je součástí 3 apokalyptických vizí a modlitby Daniela v kapitolách 7-12. My se budeme zabývat pouze první vizí, viděním v 7. kapitole, abychom mohli dobře vysvětlit, co složité obrazy znamenají a co nám může text říct dnes.