Listopad 2010

Daniel ve lví jámě

15. listopadu 2010 v 22:52 | Petr Šedý |  Kázání
Daniel ve lví jámě Dan 6,1-29
(Nezrušitelný zákon Médských a Perských?)

daniel a lvi


Úvod
V minulých kapitolách jsme se dozvěděli, že Hospodin je Bohem, který ustanovuje a sesazuje krále a celé říše. Bible jednoznačně zdůrazňuje, že Hospodin je Pánem dějin a je nadřazený lidským pravidlům a zákonům. Viděli jsme, jak se během nedlouhé doby vystřídalo několik králů. Král Nabukadnesar a celá jeho Novobabylónská říše padla a na její místo se dostaly další dvě říše - Médská a Perská. V době vlády Médské říše byl na trůnu král Darjaveš neboli Dareios (522-486) a v době vlády Persie to byl Kýros (539-530). V dalších staletích se dostanou na jejich místo Makedóňané, odtud známý Alexandr Makedónský a po několika stoletích složitých politických vztahů i Římané, ale to už bych šel v dějinách o hodně dál. V této době, 6. století, se odehrává náš příběh. Připomenu, že Izrael je v područí silnějších sousedů Médie a Persie. Tak jako v našich dějinách, Izrael se dostává do složité situace, kdy musí intenzivně přemýšlet a rozhodovat se, jak bude žít, aby si uchoval svou integritu a identitu a zároveň přežil ve složitých podmínkách. V mnohém je to i situace nás lidí 21. století, kteří stojíme před komplikovanými volbami mezi přežitím a nebo podlehnutím většině.