Prosinec 2009

Nová vize blogu a nový drive...

27. prosince 2009 v 1:32 | Petr Šedý |  Úvahy a komentáře
Moje přání je, aby tento blog nesloužil jen úzkému segmentu lidí, kterým dám odkaz, ale aby skrze něj mohlo být potěšeno, naplněno radostí a osvobozeno co nejvíce lidí skrze Kristovo evangelium. To je zvěstováno skrze Slovo zapsané v Písmu... Proto jsem změnil název blogu na good news blog. Protože si nepřeji jen psát nějaké své poznámky, ale moje vnitřní touha, je aby Evangelium mohlo být známo celému světu a aby jeho pravda mohla zazářit každému člověku, které má nastavené srdce k slyšení. Ježíš nepřišel sloužit jen vyvolené skupině lidí, ale každému člověku bez rozdílu pohlaví, národnosti, etnické skupiny, sociální straty, majetku, náboženské orientace atp, tak je jeho dobrá zpráva určena každému...Bible je určena nejen starým pannám v kostele a babičkám nebo filosofům a teologům, ale každému člověku.
PF 2010

26. prosince 2009 v 23:47 | Petr Šedý |  Úvahy a komentáře
Krásné vánoce a pokojný a radostný rok plný lásky 2010 !Pokud si chcete přečíst něco pěknějšího a hlubšího o smyslu vánoc, doporučuji tento odkaz...
Krásné vánoce.

Vánoční zamyšlení

26. prosince 2009 v 23:31 | Petr Šedý |  Úvahy a komentáře

Proč slavíme Vánoce?

Pro mnoho lidí je tento svátek jen hromadou smysluprázdných tradic, pro jiné symbolizuje neštěstí, jako pro naši známou celebritu, které vzaly vánoce blízkého, pro jiné jsou depresivní pro samotu a jiné prostě ruší svou hlučností. Snad mnoho lidí by je nejraději smazalo z kalendáře nebo by si je prostě přálo strávit v tichosti rodinného či pracovního kruhu nebo snad osamoceni. Pro většinu věřících a pro mnoho dalších lidí zato představují velmi významnou událost roku... Proč je tomu tak?
Nebudu ztrácet čas řečněním o tradicích či původu slavení, pro takové povídání máme jiné zdroje... například
Nosí Ježíšek dárky?
Rodiče, dárky opravdu nosíte dětem vy, ale nekažte svým ratolestem radost tím, že řeknete, že "Ježíšek neexistuje". Je to hloupost. Ježíš nazaretský je skutečnou dějinnou postavou, o tom píše nejen Bible, ale též mimobiblické prameny. O jeho příchodu jako člověka na svět jako skutečnosti též nejsou pochyby. Není sice shoda v jeho dataci, natoždnu, ale to snad nemusí toliko vadit... Důležité je, že ten nejkrásnější dárek - sám sebe - v původním jazyce - Immanuel - Bůh s námi - jako děťátko - přinesl a z toho se máme radovat, jak zpívají četné písně...
Koledy jako např. nejznámější "Narodil se Kristus Pán" (člověčenství naše, ráčil vzíti na se...) či "Nesem vám noviny" nás na to upomínají...Smysl tradic, uchování poselství
Proto jsou důležité tradice, abychom neztráceli kontakt se smyslem existence vlastního národa, lidství a vlastního života... Co je ale důležitější, kde se lidé scházejí, ať už je to v teple rodinného kruhu, nebo v kostele na půlnoční či jitřní nebo neděli či mezi bezdomovci v azyláku nebo u osamoceného člověka v nemocnici nebo doma - tam všude je přítomný milující Bůh jako Bůh je s námi, proto poslal svého vlastního Syna, aby se nám stal bratrem, přítelem a v posledku i Spasitelem - zachráncem k pokoji, radosti, hloubce, lásce a odpočinku od neustálého obstarávání a honem za marností života a připomínkou toho, že jde v životě o víc než jen ty krásné fyzické dárky... nebo procenta zisku našich hypermarketů nebo snad zboží na pultech...Co s tím?
Příteli, je to prosté - je tu někdo, kdo Tě má rád a kdo touží být s Tebou. Někdo, kdo Ti dokonale rozumí, protože prošel tím, čím procházíš Ty. Touží po setkání s Tebou. V tomto setkání Bůh sestupující, jak to nazval náš slavný kazatel a vroucí biblista Jan Heller, potkává člověka a zahrnuje jej svou láskou a naplňuje svou radostí a vděčností.

Přeji vám krásné prožití vánoc, i když zpětně a radostný vstup do nového roku 2010!

Update

26. prosince 2009 v 23:06 | Petr Šedý |  Úvahy a komentáře

Doplnění příběhu...


Studium na semináři je velmi časově náročné, tak jsem se rozhodl jej přerušit a nastoupil jsem na denní studium na univerzitu Karlovu v Praze. Obor učitelství je velmi krásný a motivující a učím se mnoho nových a přínosných věcí. Zárověň jsem dokončil praxi na sboru v Říčanech jako vedoucí mládeže a asistent kazatele.

Hledal jsem další příležitost ke službě a věřím, že Bůh mě vedl na stanici CB Skalka v Praze Strašnicích. Zde pomáhám jako učitel angličtiny a v rámci místních hodin učím i starý a nový zákon, to je pro mě velmi využitý a krásný čas, moci si povídat o evangeliu se studenty a s lidmi, kteří mají otázky ohledně smyslu života. Celkově hodnotím svou novou cestu jako velmi obnovující a smysluplnou a hlavně jsem vděčný Pánu Bohu i lidem za nové příležitosti zvěstování evangelia lidem a za nové místo služby. Zároveň jsem podstatně zvýšil podíl hodin v práci - učím angličtinu a ve službě - vedení skupinek, Alfy, studia Bible a misijní angličtiny a osobní setkání s lidmi. Práce misijního pracovníka na stanici je náročná a plná výzev, ale zato krásná a naplňující.

V srpnu 2009 jsem se po více než ročním zasnoubení a smysluplném poznávání se, oženil s krásnou ženou ze Slezska, s Mirkou, která je pro mě v životě velkou oporou a se kterou sloužíme dál v CB. Přestěhovali jsme se na Skalku, kde žijeme v podnájmu a těšíme se společného času i budoucnosti. Mirka začala studovat stejnou fakultu - obor sociální pedagogika na UK v Praze a pracuje v Duze. Velmi ji obdivuji za její lidskou účast a ochotu se přizpůsobit novým okolnostem i pokoru, se kterou přijímá obtížnou roli manželky a ženy v této nové výzvě. Od ledna se chystáme již na třetí společný kurz o manželství... oba předchozí byly pro nás velkou pomocí - co do základů našeho vztahu i co do získání kompetencí ve společné komunikaci i řešení společných otázek v životě.