Červenec 2009

O hřivnách

14. července 2009 v 12:33 | Grizly

Kázání podle Matouše 25 a Lukáše 19

Příběh a podobenství o BK
Scházíme se k Božímu slovu a budeme je společně vykládat, přeji vám a modlím se, aby to bylo k užitku nejen vám a mě, ale i Božímu království. Toto podobenství je příběh o Božím království. Ježíš rád předkládal lidem příběhy, protože mluví k srdci člověka lépe než abstraktní myšlenky. Dva příběhy, které jsme četli mezi sebou porovnáme a uvidíme, jaké poklady společně objevíme. Přeji si, abychom společně nad evangeliem odhalili naši slabost a iluzi a znovu a jasněji nazřeli, co je podstatnou kvalitou Jeho království. Tím pak inspirováni vyšli do světa a v Jeho síle nesli ovoce a naplňovali poslání, které nám všem Kristus svěřil. Pro ty z vás, kteří jsou nedočkaví, řeknu již teď, o co mi půjde.

Bůh nechce skanzen, vitrínu s krásnými předměty, chce Boží království v našich životech, pak budeme skutečně klenotem v tomto světě. Jistota nespočívá v dodržování osvědčených postupů, ale v samotném Bohu a jeho lásce k nám

Otázka
Co je podle vás Boží království?